αλλάζουμε τα δεδομένα στον τεχνικό έλεγχο

αξιόπιστες και συγκεκριμένες πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος σας, χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσεις, εύκολα και γρήγορα